Bazı kimseler insanı Allah'ın meleklerle beraber yarattığını, ancak başını sadece Allah'ın yarattığını söylüyorlar. Bu şirk değil midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Bazı kimseler insanı Allah'ın meleklerle beraber yarattığını, ancak başını sadece Allah'ın yarattığını söylüyorlar. Bu şirk değil midir?

Sorunun Detayı
Bazı kimseler insanı Allah'ın meleklerle beraber yarattığını, ancak başını sadece Allah'ın yarattığını söylüyorlar. Bu şirk değil midir?
Cevap

Evet, bu açık bir şirktir. Doğrusu şudur ki; İhlas Suresinde geçtiği üzere, Allah'ın bir adı Samed'dir.

Samed ise, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlık demektir. Demek ki, Allah, hiçbir yaratmasında, herhangi bir varlıktan bir yardım almamıştır.

Böyle bir şeye ihtimal vermek Allah'ı gerçek anlamda tanımamak demektir. Kur'an, yüzlerce defa "Allah her şeye kadirdir. Allah ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır." şeklindeki haykırmasına rağmen, böyle bir düşünceye saplanmak anlaşılacak gibi değildir.

Melekler, Allah'ın iş ortakları değil, onun kâinat çapında yaratmayı gerçekleştiren sonsuz kudret, hikmet ve ilminin yansımalarının seyircilerdir.

Sayaç : 2237
Normal sitede gör