Cariyelik yoksa, Kuran'ın evrensel olduğunu nasıl söyleyebiliriz? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Cariyelik yoksa, Kuran'ın evrensel olduğunu nasıl söyleyebiliriz?

Sorunun Detayı
Cariyelik yoksa, Kuran'ın evrensel olduğunu nasıl söyleyebiliriz?
Cevap

Cevap 1:

- Bilakis, dünya çapında insanlık camiasında miadını doldurmuş ve medeni dünyada çok çirkin bir fenomen olarak görülmeye başlamış olan “cariyelik/kölelik” kavramı, İslam Literatüründen ve Müslümanların lügatinden silindiği nispette Kuran-ı Kerimin EVRENSEL olduğu gerçeğine hizmet edilmiş olur.

- Kuran’ın hiç bir yerinde köleliği güzel gösteren, bu kurumun devam etmesini teşvik eden hiç bir ifadeye rastlayamazsınız..

Buna mukabil, kölelerin hürriyetlerine kavuşturulmasını tavsiye eden birçok ayet ve Kuran’ın hakiki bir tefsiri olan sünnet/hadis kaynaklarında görmek mümkündür.

Bu durum bile, İslam dininin kölelikten hoşlanmadığı, ancak o günlerde tamamen kaldırılması -sosyal, siyasal, ekonomik vs. bakımından- mümkün olmadığı için doğrudan kaldırılmamıştır.

Fakat ileride tamamen ortadan kalkması için gereken tavsiyeler yapılmış, kölelik statüsü yeniden düzenlenmiş ve kölelere/cariyelere daha önce benzeri olmayan bir insani değer kazandırılmıştır.

- İslam dini geldiği zaman, köleliği bir nizam haline getirmiş bir dünyada kendini buldu. Bütün dünyada geçerli bir sistem olduğu için, bunu bir anda kaldırmak imkânsızdı.

Bu sebeple, İslam dini, kölelik statüsünü çok farklı bir düzenleme ile olabildiği kadar insanlık onuruna yakışır bir duruma kavuşturdu. Buna göre:

- Bundan böyle kimse köleye “Kölem!” diye çağırmayacak.. “Kardeşim!” veya benzer ifadeler kullanacaktır.
- Kimse köleleri “ayrı bir varlık gibi görüp de onları izole etmeyecek.”

- Efendiler “onlara giydiklerinden giydirecek, yediklerinden yedirecek”, onlarla beraber aynı meclisi paylaşmaktan imtina etmeyecekler…

- Müslümanlar dini bir yanlış yaptıklarında kefaret olarak ilk yapacakları iş “köle azat etmek olacaktır..”

Cevap 2:

Nikah akdi, ikisi de hür olan (bu sebeple vücutlarına da malik bulunan) bir erkekle bir kadının, karşılıklı olarak bir aile kurma ve cinsî yönden birbirinden yararlanma konulu -şartlarına uyarak yaptıkları- bir sözleşmeden ibarettir.

Cariyeye sahip olmayı sağlayan akit ve tasarruf da (satın alma, miras, ganimet veya bağış yoluyla elde etme…) bir hukuki işlemdir ve bu hukuki işlem, sahibi ile cariye arasında karı-koca gibi yaşama hakkını da vermekte, nikah akdinden daha güçlü ve kapsamlı olarak onun yerine de geçmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Savaş esiri cariyelerin cinsel ilişkiye zorlanması caizken, onların ...

Cariye kimdir? Efendisi cariye ile cinsi munasebet kurmak istediği ...

Cariye ile izinsiz ilişkiye girmek günah olmazsa, razı olmadığı için ...

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 1156
Normal sitede gör