Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarını tamamen oruçlu geçirmek caiz midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarını tamamen oruçlu geçirmek caiz midir?

Sorunun Detayı
Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarını tamamen oruçlu geçirmek caiz midir?
Cevap

Bu ayları peş peşe oruçlu geçirmek sünnet değildir. Efendimizin bu şekilde oruç tuttuğuna dair bir bilgi yoktur.

Bununla beraber, bir kimse bu ayları (oruç tutmak haram olan bayram günleri hariç) peş peşe oruçlu geçirmenin bir dini sakıncası yoktur.

- Maliki ve Şafiilere göre “Eşhuru’l-hurum” olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarını oruçlu geçirmek müstehaptır.

- Hanbelilere göre, bu istihbab/müstehaplık, yalnız Muharrem ayı için geçerlidir.

- Hanefilere göre ise,  bu ayların her birinde üçer gün (perşembe, cuma, cumartesi) oruç tutmak menduptur. (bk. V . Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 3/26)

Sayaç : 289
Normal sitede gör