Nuruzzat salavat duası nedir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Nuruzzat salavat duası nedir?

Sorunun Detayı
Nuruzzat salavat duası nedir?
Cevap

Evet bu bir salavat duasıdır.

Büyük Cevşen Dua kitabının, salavatların bulunduğu Delâilünnûr bölümünde geçen dua şöyledir:

Okunuşu:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nûrizzâti ve’s-sirrissâri fi cemîi âsâri’l-esmâ ve’s-sıfâti ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim adede mâ fî ilmike muzâafen bidevâmik.

Manası:

Allah’ım! Zatın nuru, esma ve sıfatların bütün eserlerine akarak yayılan sır olan Efendimiz Muhammed’e, onun Âl ve Ashabına, Senin ilmindeki var olanlar ve ebediyetinle katlandıkça katlanacak sayılar adedince salât ve selâm eyle.

Sayaç : 386
Normal sitede gör