Zina nasıl fakirlik getirir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Zina nasıl fakirlik getirir?

Sorunun Detayı
Zina nasıl fakirlik getirir?
Cevap

Zinanın fakirlik, miskinlik getireceğine dair rivayetler zayıf kabul edilmiştir.

Örneğin; "Zina fakirlik ve miskinlik getirir" şeklindeki hadis rivayetinin “zayıf” olduğuna dair bilgiler vardır. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 5/196)

- “..zinanın üçü dünyada ve üçü de ahirette görülecek altı sonucu vardır…” manasındaki hadis rivayeti -senedindeki bazı raviler yüzünden- de zayıf/batıl/uydurma olarak kabul edilmiştir. (bk. İbn Adi, 20/23; Ebu Nuaym, 4/111; İbnu’l-Cevzi, el-Mevzuat, 3/107; Suyuti, el-Lealiu’l-Masnua, 2/162)

İbnu’l-Cevzi, bu hadis rivayetini üç ayrı yoldan rivayet etmiş ve “bunların hiç birisinin sahih olmadığını” bildirmiştir. (Mevzuat, a.y)

- Bununla beraber, bazı alimlere göre, fakirlik; mal fakirliği ve kalp fakirliği şeklinde iki kısma ayrılır. Bazılarında bu iki çeşit fakirlik olduğu gibi, bazılarında da onlardan biri bulunabilir.

- Şayet sahih rivayetler varsa, şöyle bir yorum da yapılabilirdi:

Daha önceki cevaplarımızda da işaret ettiğimiz gibi, ayet ve hadislerdeki bazı ifadeler “Âmm/genel” değil, mutlaktır.

Bu sebeple verilen hüküm her insan için değil, bazıları için geçerlidir. Ancak ilgili ifadeler “İrşad üslubu”nun gereği olarak insanları uyarmak için “umum/genel” bir hükmü çağrıştıracak şekilde zikredilir.

Bediüzzamna Hazretlerinin ifadesiyle; “Meselâ, "Kim iki rek'at namazı filan vakitte kılsa, bir hac kadardır" (diye rivayet edilmiştir). İşte iki rekat namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattir. Her bir iki rekat namazda bu mana külliyet ile mümkündür. Demek şu nevideki rivayetler, vukuu bilfiil daimî ve küllî değil. Zira kabulün madem şartları vardır, külliyet ve daimîlikten çıkar. Belki ya bilfiil muvakkattır, mutlaktır veyahut mümkinedir, külliyedir. Demek şu nevi ehadîsteki külliyet ise, imkân itibariyledir.” (Sözler, 347)

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 4059
Normal sitede gör