Allah’ın şekil ve suret taşıması muhaldir mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Allah’ın şekil ve suret taşıması muhaldir mi?

Sorunun Detayı
Allah’ın şekil ve suret taşıması muhaldir mi?
Cevap

- Şekil ve suret dediğimiz şey, maddi varlıklara ait bir husustur.

Allah hiç bir şeye benzemez. “Allah’a benzer hiç bir şey yoktur, O işitendir, görendir.” (Şura, 42/11) mealindeki ayette işaret edildiği gibi, Allah’ın görmesi ve işitmesi  vardır, fakat yaratıkların hiç birine benzemez.

Bunun gibi, Allah’ın varlığı muhakkaktır, fakat hiç bir varlığa benzemez.

Suret ve şekil de maddi varlıkların önemli bir özelliği olduğuna göre, elbette Allah’ın bir vasfı olamaz

- Keza, insanlar görmediklerini, ancak gördükleri şeylere kıyas ederek anlamaya çalışır. Mahiyeti bizce meçhul olan Allah’ın Zat-ı akdesi için ne düşünürsek düşünelim mutlaka gördüğümüz veya hayal ettiğimiz maddi bazı şeylerdir.

İslam alimleri, bu dediğimiz gerçekleri, “Allah hakkında, insanların kalbinden, aklından, hayalinden geçen ne olursa olsun, bu tasavvur kesinlikle Allah’a ait değildir ve onu anlatamaz” manasına gelen bir düsturla formüle etmişlerdir.

Sayaç : 181
Normal sitede gör