Bir kişinin hidayete ermesi için dua edilmesi imtihana aykırı değil midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Bir kişinin hidayete ermesi için dua edilmesi imtihana aykırı değil midir?

Sorunun Detayı
Bir kişinin hidayete ermesi için dua edilmesi imtihana aykırı değil midir?
Cevap

Yapılan dualar, o kişilerin özgür iradesini ellerinden almadığı için yapılabilir.

Yaptığımız dualar, bizim kulluktaki samimiyetimiz, Allah’a olan imanımızı, insanlara olan şefkat ve merhametimizi gösterir.

Bu sebeple, biz herkes için hidayet dileklerimizi iletebiliriz.

Kaderde kimin hidayet gelip gelmeyeceğini bilemeyiz ve buna göre de bir tavır sergileyemeyiz.

Nitekim Kuran’da anne-babamız için dua etmemiz istenmiştir. Bu dualardan biri de onların hidayetiyle ilgilidir.

Hidayet; küfürden imana gelmeyi ifade ettiği gibi, imanı olduğu halde istikameti muhafaza etmeyen kimseler için de sırat-ı müstakimi ifade eder.

Halbuki her iki duruma göre de, anne-babamızın hidayete gelip gelmeyeceğini bilemeyiz, fakat Allah’ın emri var, biz de bu emre göre dua ederiz. Bu sebeple, siz, bu dualarınıza devam edin ve bizi de unutmayın.

Sayaç : 260
Normal sitede gör