Önderin hayali Hakk'ın zikrinden daha faydalıdır, sözünü nasıl anlamalıyız? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Önderin hayali Hakk'ın zikrinden daha faydalıdır, sözünü nasıl anlamalıyız?

Sorunun Detayı
Önderin hayali Hakk'ın zikrinden daha faydalıdır, sözünü nasıl anlamalıyız?
Cevap

- Biz İmam Rabbani’yi asrının müceddidi olarak biliyoruz ve öyledir. Böyle bir zatın şirke sokacak sözler söylemesi düşünülemez.

Özellikle ehl-i tasavvufun bazı sözleri bizim dünyamızın dışında ve aklımızın ötesinde olabilir. Bütün ümmetçe büyük olarak kabul edilen insanları rastgele eleştirmek doğru olmadığı gibi, manevi yönden zararları da olabilir.

- Burada yazılan şeyler de bizim çok iyi bilmediğimiz bir alanla ilgilidir.

Ancak, İmam Rabbani’nin bizzat kendisinin açıklamalarından hareketle konu hakkında şunları söyleyebiliriz:

- Zikrin lügat anlamı hatırlamaktır. Bildiğimiz şekliyle (Allah’ın isim ve sıfatlarını dil ile) zikretmek Allah’ın hatırlamaya yöneliktir.

Allah’ı hatırlamak, Onun büyüklüğünü, kudretini, sonsuz ilmini, sonsuz rahmetini hatırlamaya vesile olur.  

Tarikatlarda Allah’ı zikretmenin/hatırlamanın bir yolu daha vardır ki, ona rabıta diyorlar. Bu rabıta kâmil bir mürşittir. Mürşid-i kamil sözleriyle olduğu gibi, lisan-ı haliyle de her zaman -kulluk kisvesine büründüğü için- Allah’ı hatırlatır.

O halde, bilinen zikirle Allah’ı hatırlayıp onun huzurunda olduğunu düşünüp sürekli bir iman şuuru kazanıldığı gibi, yine Allah’ı hatırlatan bir rabıta vasıtasıyla da tefekküri, hissi bir zikir yapılabilir.

Bununla beraber, asıl olan zikir, bildiğimiz zikirdir. Bu rabıta vasıtasıyla hissi, hayali, fikri zikir ise bu konuda acemi olan daha işin başında olan müritler için geçici bir eğitim yöntemidir. Mektubat’taki şu ifadelerden bunu anlamak mümkündür:

Yani rehberin hayali, talebesine [kalbin tasfiyesinde] zikr etmesinden daha çok fayda verir. Çünkü başlangıçta, talibin Hak teâlâ ile tam yakınlığı yoktur. Bunun için zikr etmekle, çok faydalanamaz.

Sayaç : 291
Normal sitede gör