Kurban Bayramında bir kişi birden fazla kurban kesebilir mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Kurban Bayramında bir kişi birden fazla kurban kesebilir mi?

Sorunun Detayı
Kurban Bayramında bir kişi birden fazla kurban kesebilir mi?
Cevap

Evet, kesebilir.

Kurban kesmek, ilk insanla beraber başlamıştır. Hz. Âdem’in çocukları Allah için kurban kesmişlerdi, ama birisinin niyeti halis olmadığı için onun kurbanı kabul edilmemişti. Kardeşinin kurbanı ise kabul edilmişti. Diğeri de onu kıskanmış ve öldürmüştü. Bu olayı bize Kur'an-ı Kerim nakleder.(bk. Maide, 5/27)

Buradan hareketle, kurbanda asıl olanın Allah rızası için kesme olduğunu da anlıyoruz.

Bunun dışında Kur'an-ı Kerim’de pek çok yerde çeşitli vesilelerle önceki peygamberlere emredilen kurbanlardan, hacda kesilecek kurbanlardan söz edilir. Bütün dinlerde kurban vardır. Nihayet Kevser Suresi’nde ise Hz. Muhammed (asm)’e hitap edilerek, onun ve ümmetinin kurban kesmesi emredilir.

Hz. Peygamber (asm) de Medine’de sürekli kurban kesmiş ve hacda ise, muhtemelen altmış üç yıllık ömrünü esas alarak, altmış üç (63) tane kurban kesmiştir.

Nitekim Peygamberimiz (asm), "Veda Haccında ömür yıllarının sayısı kadar, kendi eliyle altmış üç deve boğa­zladıktan sonra, bıçağı Hz. Ali'ye vermiş, geri kalanını da Hz. Ali boğazlamıştı." (bk. Ebu'l-Fidâ, el-Bidâye ve'n-nihaye, 5/188; Vâkıdî, Megâzî, 3/1108; Ahmed, Müsned, 3/321; 1/112)

Hanefi mezhebine göre akıl-baliğ olan, fitre verecek miktarda malı bulunan ve mukim olan kimsenin kurban bayramı günlerinde kurban kesmesi vaciptir.

Kurban bayramı günlerinde yeterli malı bulunmayan, yani fakir olan veya yolcu olan ya da zengin kimselerin birden fazla kestikleri kurbanlar ise nafile (tatavvu) olur.

Buna göre, bir kimse vacip kurban dışında, nafile olarak kurban veya kurbanlar kesebilir ya da vekalet vererek kestirebilir.

Sayaç : 288
Normal sitede gör