Kim yedi acve hurması yerse, ona zehir ve sihir tesir etmez, sözü hadis mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Kim yedi acve hurması yerse, ona zehir ve sihir tesir etmez, sözü hadis mi?

Sorunun Detayı
Kim yedi acve hurması yerse, ona zehir ve sihir tesir etmez, sözü hadis mi?
Cevap

Hurmanın birçok cinsi vardır; bunların en değerlisi, özellikle Medine’nin Necid yönündeki Aliye bölgesinde yetişen ve hadislerde çokça sözü edilen “acve”dir. Hz. Peygamber (asm), cennet meyvesi diye nitelendirdiği acvenin zehirlenmeye (Tirmizî, Tıb 22), bir başka rivayette sabahları aç karnına yenilen yedi adet acvenin o gün zehirlenmeye ve sihre karşı şifa olduğunu söylemiştir. (Buhârî, Et’ıme 43, Tıb 52, 56; Müslim, Eşribe 155)

Bazılarına göre bu türün zikredilen özelliği, onu Medine’ye Rasûl-i Ekrem’in kendi elleriyle dikmiş olmasından veya hakkında bereket duası yapmasından kaynaklanmaktadır.

Nitekim, Hattâbî bu anlamdaki hadisleri şöyle açıklıyor:

"Acve denilen hurmanın zehire ve sihire karşı koruyucu olması, Hz. Peygamber'in Medine hurması için yaptığı duanın bereketinden dolayıdır. Yoksa hurmanın özelliği sebebiyle değildir." (bk. Aynî, Umdetu’l Kari, 17/182; Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Türcüme ve Şerhi, 9/371-372)

Nakledeceğimiz şu rivayet de bu kanaati desteklemektedir:

Sad İbn Ebi Vakkas (r.a.) hasta olduğunda Rasulullah (asm) hasta ziyaretine giderler. Sad diyor ki:

“Mübarek ellerini göğsüme koydu. Hatta ben mübarek elinin soğukluğunu kalbimde hissettim. Sonra: 

'Sen kalp hastalığına yakalanmışsın! Sakif’in kardeşi Haris İbn Kelede’ye git. Tedavi ol. O tabibdir/doktordur. Medine’nin acve hurmasından yedi tane alsın, onları çekirdekleri ile beraber dövsün (öğütsün), sonra onu süt ve yağ ile sulandırarak sana yedirsin.' buyurdu." (Ebû Dâvud, Tıb 12)

Sad (r.a.) bu tavsiyelere uyarak hastalıktan kurtulmuştur.

Nevevî acve hurması ve yedi sayısıyla ilgili olarak şöyle diyor:

"Medine hurmasının tahsis edilmesi ve hurmanın yedi tane almasının hikmetini Allah ve Rasûlü bilir, biz bilemeyiz. Ancak namazın rekatlarının sayıları ve zekatın miktarında olduğu gibi bir hikmeti bulunduğuna inanmanız gerekir." (Nevevi, Şerhu Müslim ilgili hadis)

Sayaç : 1113
Normal sitede gör