Cennette zevklerin olması, ilahi bir yere yakışır mı? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Cennette zevklerin olması, ilahi bir yere yakışır mı?

Sorunun Detayı
Cennette zevklerin olması, ilahi bir yere yakışır mı?
Cevap

- Hristiyanların muharref inançlarına göre ahiret hayatı cismani değil, ruhanidir. Yalnız ruh cennete gideceğine göre, cismani olan dünyanın lezzetleri de yoktur.

Bu inanç her şeyden önce Allah’ın adaletine ve sonsuz rahmetine aykırıdır. Çünkü, insanların imtihana tabi olan yalnız ruhları değil, aynı zamanda cismani yönleridir.

Hatta, imtihanların yüzde doksanı cisme bakar. Çünkü, insani arzu ve isteklerin kaynağı cismanilikten kaynaklanır. Hastalıkların, musibetlerin en fazla acılarını çeken yine cismani mekanizmalardır. Namaz, oruç, hac ve benzeri ibadetlerin yerine getirilmesinin en önemli unsurları cismanidir...

Bütün bu hizmetlerine rağmen, cismani unsurları hiçe saymak ilahi adalete ve sonsuz rahmete aykırıdır.

- Acaba Kur'an gibi, A’dan Z’ye Allah’ın sözü olduğu ilmi ve akli delillerle ispat edilen ve hakkında binlerce eser yazılan mucizevi bir kitabın, ahiret hayatının hem ruhani hem cismani olduğuna dair açık sözleri ortada iken, A’dan Z’ye kadar insanlar tarafından Hz. İsa’dan çok sonra yazılan İncil ve ona dayalı düşüncelerden kaynaklanan fikirlere kapılmak, en hafif tabirle çok şansız bir tavırdır.

Bu sebeple “Neden İslam'da cennet, Hristiyanlıktakinin aksine, çoğunlukla dünyevi zevklerin hakim olduğu bir yer?” şeklindeki soruyu tersine çevirip sormak çok daha isabetlidir.

Hz. İsa’nın hakiki dininden uzaklaşmış, “teslis” gibi ilim, akıl ve izandan uzak bir safsataya düşen Hristiyanlık öğretilerini esas almak, cehaletten kaynaklanan bir cüret göstermek anlamına gelir.

Allah hepimize gerçek hidayeti, doğru yolu göstersin; âmin!..

İlave bilgi için tıklayınız:

Haşrin (yeniden dirilişin) cismaniyeti ve nasıl olacağı hakkında bilgi verir misiniz?
Ahirette insanın bedeni ile haşredilmesinin hikmeti nedir?

Sayaç : 357
Normal sitede gör