Sahabeler, sapkın şekilde bir birilerinin kızlarını mı almış? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Sahabeler, sapkın şekilde bir birilerinin kızlarını mı almış?

Sorunun Detayı
Sahabeler, sapkın şekilde bir birilerinin kızlarını mı almış?
Cevap

- Sorudaki ilk bilgilerde normal bir evlilik söz konusudur.

İfadelerden biri şöyledir: “Ebebekir’in kızı Muhammed’e, Muhammed’in kızı Osman’a, Ömer’in kızı Muhammed’e, Muhammed’in kızı Ali’ye, Ali’nin kızı Ömer’e”

Burada ne gibi bir yanlışlık vardır.  Örneğin, Hz. Muhammed’in Hz. Ebubekir’in kızıyla evlenmesi, kendi kızını Hz. Osman’a vermesine engel midir?  

Hz. Ömer’in kızı Hz. Muhammed’le evlenmişse, Hz. Muhammed’in kızı Hz. Ali ile evlenmesine -aklen, dinen veya etik olarak- ne gibi bir engel teşkil eder?  

Keza, Ali Hz. Muhammed’in kızıyla evlenmişse, kendi kızını Hz. Ömer’le evlendirmesinde ne gibi bir mahsur vardır?

- Bu ateistler dahil, bütün insanlık camiasında evlilikler aynıdır. Bir kimse, birinin kızını alıyor, birine kızını veriyor.. Ve bunda hiç bir yanlışlık aranmıyor..

- Evlilik konusu, Allah’ın bir kanunudur. İnsanların fıtri duygularına uygun bir ilahi kanundur. İnsanların nesilden nesle soy olarak devam etmeleri için yegâne  hikmetli bir yöntemdir.

Bu çok güzel, çok hikmetli, çok zorunlu, çok fıtri bir insanlık erdemi olan evliliği herkes veya bazı kimseler için  çirkin görmek, ön yargı fanatizminin ortaya çıkardığı kin ve nefretin kalp ve aklın gözüne perde çektiğini gösteren  Patolojik bir vakanın göstergesidir.

- Bu konuyla ilgili soruda yapılan patavatsız yorumlar, tam şeytani bir dürtünün çok yakın bir arkadaşına özel bir mesajı görünümündedir. Diğer bir ifadeyle, bu tür bir gevezelik, ancak geri zekâlı, şizofren bir kafanın ürünü olabilir..

- “Osman’ın peygamberin 2 kızıyla birden evlenmesi nasıl izah edilebilir?” şeklindeki ifadeler, bu tespitlerimizin tartışmasız delilidir. Çünkü, bu hasta adamın dışa vurmak istediği küstahlığı, yalan ve iftira vadilerinde koşmaktan çekinmeyen bir hezeyan şeklini almıştır.

Zira, çok az bir tarih-siyer bilgisi olan kimse çok iyi bilir ki, Hz. Osman, Peygamberimizin “2 kızıyla birden evlenmemiştir.”

Peygamber Efendimiz, Hz. Osman’ın eşi olan bir kızı vefat ettikten sonra, ikinci kızını vermiştir. Bu kural ise, tarih boyunca İslam’da yerini almış ve bütün fıkıh kaynaklarında söz konusu edilmiştir. İslam’ın bu çok açık kuralını kabul etmeyen kimseyi İslam da kabul etmez..

- Kırk yönden mucize olduğu ispat edilen Kur’an gibi bir kitabı vahiy olarak

alan, binden fazla mucizelerle peygamberliğini ispat eden Hz. Muhammed’i tenkit etme cüretini gösteren akıllara tuh olsun.. Zalimler için yaşasın cehennem.

Sayaç : 384
Normal sitede gör