Razi'ye göre İslamda kadın köle gibi midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Razi'ye göre İslamda kadın köle gibi midir?

Sorunun Detayı
Razi'ye göre İslamda kadın köle gibi midir?
Cevap

Bu konu çok uzun açıklamalara ihtiyaç uymaktadır. “Emir-İtaat” konusunda Sitemizde farklı sorulara verilen cevaplar vardır. Bu sebeple burada özet halde şunları söyleyebiliriz:

- Evet, Razi, benzer ifadelere yer vermiştir.

Ancak kanaatimizce “kadının köle olduğu” yönündeki yorumlar isabetli değildir. Zira, Razi, “Kadın kocasının kölesidir” demiyor. “Kabul ettiği nikah akdi, bir nevi kölelik gibidir.” diyor.

Bu bir benzetmedir; Bir köle, kölelik akdiyle efendisine itaatle yükümlü olduğu gibi, bir kadın da nikah akdiyle kocasına itaat etmekle yükümlüdür. Demek ki, bu benzetme, “Kölelik”ten ziyade zorunlu itaatle alakalıdır.

- Evet, İslam’da evin reisi erkektir. Reise itaat gereklidir.

Fakat, her kavram kendi sisteminde bir değer ifade eder. Buna göre İslam’da “Evin reisi” evin horozu, evin zorbası değildir.

“Bir topluluğun  efendisi/reisi, onlara hizmet edendir” manasındaki hadis-i şerifin açık ifadesiyle, Erkek evin  reisidir; çünkü evin geçimini sağlamakla, ailesine gerekli hizmeti sunmakla yükümlüdür.

- Her ülke insanlarının, devletin yetkililerine itaat etmekle yükümlü olduğu gibi, küçük bir ülke olan aile fertlerinin de kendi reislerine itaat etmekle mükelleftir. Aksi takdirde anarşi hâkim olur.

-Milletin, devlet reislerine itaat etmeleri meriyetteki hukukun üstünlüğü prensibine göre cereyan ettiği gibi, “Allah’a muhalif olan yerde kula itaat edilmez” manasına gelen nebevi fermanın gereği olarak, -ne devlet ne de aile reisleri, meriyetteki yegâne din olan İslam’ın iki temel kaynağı olan Kitap ve Sünnetin emirlerine aykırı bir emir veremezler, verseler de itaat edilmesi gerekmez.

“Örf dairesinde kadınların kocalarına karşı hak ve ödevleri olduğu gibi, erkeklerin de eşlerine karşı hak ve ödevleri vardır.” (Bakara, 2/228) manasına gelen ayette ifade edildiği gibi, bir ailede formel hukuk kuralları ancak kavga-gürültünün olduğu zamanda uygulanır.

Nitekim, İslam âlimleri Aile hayatını değerlendirirken, formel hukuka göre değil, insani erdemlere göre değerlendirirler.

Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadesi de bunu göstermektedir:

“Bir ailenin saadet-i hayatiyesi; koca ve karı mabeyninde bir emniyet-i mütakabile ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder.”

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'a göre Allah, insan ayrımı yapar mı yapmaz mı? Bazı ayetleri ...

Kuran'da erkeklerin kadınlar üzerindeki hakimiyetinin ve ...

Kadının hakları nelerdir? İslamın kadınlara bir baskı ve kısıtlama ...

Sayaç : 229
Normal sitede gör