Peygamberimiz, hoşlanmasan bile Müslüman ol demiş mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Peygamberimiz, hoşlanmasan bile Müslüman ol demiş mi?

Sorunun Detayı
Peygamberimiz, hoşlanmasan bile Müslüman ol demiş mi?
Cevap

“Hoşlanmasan dahi Müslüman ol!” anlamında bir hadis vardır. (bk. Ahmed b. Hanbel,  19/117, 20/234; Ebu Y’ala, 6/471)

Bu iki kaynaktaki rivayetler sahihtir. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 5/305)

Bu konuda şöyle bir kaç noktaya bakmakta fayda vardır:

a) Burada zikredilen “karihen” kelimesi, zorlanma manasına da gelir. Buna göre adam: “Ben kendimi baskı altında hissediyorum” demek istemiştir. Hz. Peygamber (asm) öyle de olsa, “sen Müslüman olmaya bak” diyerek aslında öyle bir baskının olmadığını ima etmekle beraber, faraza olsa bile kendisinin lehine olduğunu bildirmiş olabilir.

Nitekim sahih bir hadiste peygamberimiz şöyle buyurdu: “Allah zincirlere bağlı olarak cennete giden bir topluluktan razı oldu.” (Buhari, hno: 3010) Yani istemedikleri halde esir alınan bazı kimseler daha sonra samimi iman ettikleri için cennete gidecekler, Allah da onların bu durumlarından hoşnut kalacaktır. (İbn Hacer, 6/145)

b) Bu kelime, “hoşlanmamak” manasına da gelir. Buna göre, adam: “hoşlanmıyorum” derken, “Nefsim bundan hoşlanmıyor” demek istemiştir. Hz. Peygamber (asm) ise “Nefsinin hoşuna gitmese de aklını kullan gerçeği gör ve Müslüman ol, Allah daha sonra sana ihlas ve samimiyeti nasip eder” tavsiyesinde bulunmuş olabilir. (bk. İbn Kesir, 1/683)

Sayaç : 106
Normal sitede gör