Ayetlerde geçen oyun kelimeleri Arapça aslında da aynı kelime olarak mı geçmektedir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Ayetlerde geçen oyun kelimeleri Arapça aslında da aynı kelime olarak mı geçmektedir?

Sorunun Detayı
Ayetlerde geçen oyun kelimeleri Arapça aslında da aynı kelime olarak mı geçmektedir?
Cevap

Oyun kelimesi (laib) Arapça aslında da her iki ayette de geçmektedir. Ancak ayetler arasında bir çelişki söz konusu değildir. Şöyle ki:

Göklerin ve yerin oyun olsun diye veya boş yere yaratılmadığını ifade eden ayetlerde Cenab-ı Hak kainatı ve kâinattaki varlıkları bir gaye için yarattığını, abes olarak, boş yere yaratmadığını bildirmektedir.

Bu gaye de Allah’ı tanımak ve bilmek, imtihan ve ahirettir.

Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmadığı gibi, gökleri ve arzı (yeri) de boş yere yaratmamıştır.

Oyun ve eğlence olduğu ifade edilen dünya hayatının ise, gökler ve yer ile bir alakası yoktur. İnsanların yaşadığı, geçici, zail, fani, lezzeti az bir hayattır. Ahirete nisbetle bir kıymeti yoktur. Ve burada kastedilen daha çok dünyanın bu geçici metaı, lezzetleri, hatta gayr-ı meşru zevkleridir.

Nitekim insanların büyük çoğunluğu (ehl-i dünya) dünya hayatına böyle bakmaktadır. Yani gönüllerince eğlenecekleri bir hayat olarak bakmaktadırlar.

Ama ehl-i iman için dünya hayatı ahiretin bir tarlasıdır. Burada ektiklerini orada biçeceklerine inanır ona göre amel ederler.

Önemli bir nokta da, göklerin ve yerin oyun olsun diye veya boş yere yaratılmadığını ifade eden ayetlerde kastedilen, gökler ve yeryüzüdür. Yani maddî varlığı olan küre-i arzdır.

Diğer ayetlerde ise dünya hayatından bahsedilmektedir. Bunlar ayrı şeylerdir. Şöyle ki:

Biz Türkçe’de hem dünya hayatına hem de yeryüzüne dünya diyoruz. Oysa Arapça’da ve Kuran’ın kullanımında ikincisinin adı Arz’dır. Ona dünya denmez.

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 96
Normal sitede gör