Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı.. anlamındaki hadis ne demektir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı.. anlamındaki hadis ne demektir?

Sorunun Detayı
Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı.. anlamındaki hadis ne demektir?
Cevap

- Hadisin tamamı şöyledir:

“Eğer beli bükülmüş yaşlılar, takva sahibi gençler, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.” (bk. Ebu Yala el-Mevsıli, Musned, 11/511)

Muhakkik Hüseyin el-Esed bu senedin zayıf olduğunu bildirmiştir. (a.g.y)

Taberani/el-Evsat’de az bir sıra farkıyla şöyledir:

“Eğer takva sahibi gençler, beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.” (Taberani, el-Evsat, 7/134)

Diğer bazı alimler de bunu rivayet etmişlerdir. (Beyhaki, es-Sünenu’l-Kübra, 3/481; İbnu’l-Mulekkin, el-Bedru’l-Münir, 5/158)

Taberani, Beyhaki ve İbnu’l-Mulakkin bu rivayet senedi içinde yer alan bir iki zayıf ravinin olduğunu belirtmek suretiyle rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir(bk. a.g.y.)

Hafız Heysemi ve Acluni de bu rivayetteki zayıf ravilere işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/227; Acluni, 2/191)

Bu rivayetlerden bazılarının başında “İzzet ve celalime yemin olsun ki…” cümlesi gibi ifadeler yer aldığı için, bu şekliyle “kutsi hadis” sayılır.

- Bu rivayetteki mesaj şudur:

İsyan edenlerin cezayı hak ettiklerini, şimdilik cezaları verilmiyorsa, oradaki masum varlıkların yüzü suyu hürmetine olduğu gerçeğidir.

Hafız Heysemi de bu rivayetlerin söz konusu edildiği yerde “Eğer itaat edenler olmasaydı, isyan edenler helak olurdu.” (a.g.y) manasına gelen bir başlık kullanması da bu rivayetlerin hikmetini özetlemiş gibidir.

Not:

Hiç bir yerde bu rivayetin “mevzu, yani uydurma” olduğuna dair bir açıklamaya rastlayamadık.

Zayıf olması, manasının yanlış olduğu anlamına da gelmez.

Kıyametin insanların en kötüleri olan zalim kâfirlerin başında kopması, bu dünyanın ayakta durmasının önemli bir direğinin “Allah’a itaat edenlerin varlığı olduğu, bunlar öldükten sonra, kıyametin isyankâr olanların başında kopacağı” gerçeği bilinen bir hakikattir. Bu da söz konusu rivayetin manasının doğru olduğunun göstergesidir.

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 397
Normal sitede gör