Kuran mealinde ve tefsirlerde geçen "hüküm vermek" ne demek? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Kuran mealinde ve tefsirlerde geçen "hüküm vermek" ne demek?

Sorunun Detayı
Kuran mealinde ve tefsirlerde geçen "hüküm vermek" ne demek?
Cevap

- Görebildiğimiz kadarıyla, Kur’an’da “hüküm vermek, hükmetmek” manasında “karar” kelimesi kullanılmamıştır.

Kuran’da Karar kelimesi, daha çok “değişmez, sabit yer” anlamında kullanılmıştır.

Mesela:

- Bir ayette, cehennemden söz edilirken, “Orası ne kötü bir yerleşim yeridir” manasına gelen “Ve Bi’se’l-Karar” ifadesi kullanılmıştır. (bk. İbrahim, 14/29; Sad, 38/60)

- Keza, ceninin aylarca barındığı bir yer olan anne rahmi için “Fi- Kararin Mekin” (Karar-ı mekin/her yönden korunaklı, donanımlı yer) ifadesi kullanılmıştır. (bk. Muminun, 23/13)

- Yine fani dünya ile baki ahiret alemi karşılaştırılmış ve ahiret için “Daru’l-Karar” (Sabit, değişmez, yok olmaz, ebedi yurt) ifadesi kullanılmıştır. (bk. Mümin, 40/39)

- Soruda verilen “Hüküm vermek ancak Allaha aittir.” (Yusuf, 12/40) şeklindeki mealde sorun olabilir. Bunun yerine -meallerin çoğunda olduğu gibi- “Hüküm ancak/yalnız/sadece Allaha aittir.” demek daha uygundur.

Çünkü, hüküm vermek ile hüküm koymak arasında fark vardır. “hüküm vermek” yalnız Allah’a ait değildir. İnsanlar da hüküm veriyor.

Fakat hüküm koyma yetkisi ise sadece Allah’ındır. İnsanlar ise Allah’ın koyduğu hükümleri uygularlar.

(Resulüm!) Biz sana hak ve hakikatin ta kendisi olan, eski kitapları doğrulayan ve onları denetleyen/gözetleyen kitabı/Kur’an’ı indirdik. O halde onların aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet. (Maide, 5/48) mealindeki ayette bu gerçeği görmek mümkündür.

- Bu sebeple ayetlerde geçen “Hüküm” kavramını “Karar” sözcüğüyle açıklamak, Kuran’ın zahiri ifadesine uygun düşmediği kanaatini taşıyoruz.

- Normal konuşmalarda, özellikle hukuk dilinde hüküm ile karar bazen farklı olarak kullanılmakla beraber çoğu kez eş anlamlı gibi kullanılmaktadır. “Mahkeme hükmünü verdi /Mahkeme kararını verdi.” cümlelerinde olduğu gibi.

Not: Allah’ın “hüküm yerine karar kelimesinin yasakladığına” dair bir ifade Kuran’da yoktur.

Sayaç : 66
Normal sitede gör