Namazı özürsüz kılmayana, Allah on beş sıkıntı verir rivayeti hadis mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Namazı özürsüz kılmayana, Allah on beş sıkıntı verir rivayeti hadis mi?

Sorunun Detayı
Namazı özürsüz kılmayana, Allah on beş sıkıntı verir rivayeti hadis mi?
Cevap

- Namazla ilgili bilgi doğru değildir. Hiç bir sahih kaynakta yer almıyor.

- İbn Hacer bu rivayetin batıl, uydurma olduğunu bildirmiştir. (bk. İbn Hacer, Lisanu’l-Mizan, 5/295-296)

- Bu rivayetin senedinde yer alan Muhammed b. Ali el-Attar, hadisleri uydurmakla itham edilmiştir. (bk. Zehebi, Mizanu’l-İ’tidal, 3/653; İbn Hacer, Lisanu’l-Mizan, 7/366)

Bilgi için tıklayınız:

Sizin namazlarınız ve amellerinizkabirde tecessüm edecek ...

Sayaç : 384
Normal sitede gör