DNA’ya 2 harf daha eklenmesi, yaratılışa karşı çıkmak mıdır? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

DNA’ya 2 harf daha eklenmesi, yaratılışa karşı çıkmak mıdır?

Sorunun Detayı
DNA’ya 2 harf daha eklenmesi, yaratılışa karşı çıkmak mıdır?
Cevap

Hayır. Yaratılışa karşı çıkmak değil, yaratılışı anlamaya çalışmaktır. O canlının hayatta kalıp kalmadığı tam açık değildir. Şayet hayatta kalmayı başarırsa, bu 6 nükleotidli canlı da Allah’ın eseridir. İnsanın hayat verme gibi bir kudreti yoktur. Bu da aşılamanın bir çeşididir.

Siz kabak fidesi üzerine karpuz fidesini aşıladığınız zaman kökü kabak, meyvesi karpuz olan canlıyı kim yaratıyor? Ona hayatı kim veriyor? Hücrelerini kim büyütüyor, geliştiriyor ve öldürüyor?

Buna karşı elbette “Allah” diyeceksiniz.

Araştırıcıların yaptığı doğru fakat yorumları yanlıştır. Kabağın üzerine karpuzu aşılayınca onu kendilerinin yaptığını ileri sürüyorlar. Bu onların Allah’ın ilim, irade ve kudretini bilmediklerinden ileri geliyor. Cehaletlerinden kendilerini ilah yerine koyuyorlar, Firavun gibi ahmaklık ediyorlar.

Aslında yapılan her araştırma bir bakıma sorudur. Yani araştırıcı bir şeyler yaparak Allah’a soru sormuş oluyor. Yani diyor ki, Ya Rabbi, ben dört nükleotidi 5 veya altı yapsam sen nasıl bir cevap verirsin?

Araştırıcı bu sorusunu sorarak cevabını beklemeye başlıyor. Sonuç alamazsa, yaptığı deneyin şartlarını ve elementlerini değiştirerek soruyu tekrar sormuş oluyor. Cevabı müsbet olursa, demek ki o konuda yol açıktır. Çalışmasına devam ediyor. Cevap menfi olursa, o zaman başka şekilde sorular sormaya devam ediyor.

Onlar Allah hakkındaki cehaletlerinden yaptıkları çalışmaları kendilerinin meydana getirdiğini zannediyorlar. Ama bunlar Allah’ın eseridir.

Sayaç : 94
Normal sitede gör