Osmanlı Devletinin bayrağı var mıdır, varsa nasıldı? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Osmanlı Devletinin bayrağı var mıdır, varsa nasıldı?

Sorunun Detayı
Osmanlı Devletinin bayrağı var mıdır, varsa nasıldı?
Cevap

Osmanlıların bayrağı ve bayakları olmuştur. İlk bayrak Osman Gaziye, Selçuklu Sultanı Alaaddin tarafından gönderilen beyaz bir bayraktı. Sonradan bayrağın rengi ve üzerindeki işaretleri zaman zaman değişmiştir.

Osmanlılarda doğrudan padişahlara mahsus bayraklar olduğu gibi, orduda farklı renklerde bayraklar da vardı.

Bayraklar hakkında geniş bilgi için bk. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I- III, MEB Yayınları, İstanbul, 1983, I, 176- 180.

Sayaç : 6127
Normal sitede gör