İbrahim en Nehai kimdir; Selef-i Salihinden midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

İbrahim en Nehai kimdir; Selef-i Salihinden midir?

Sorunun Detayı
İbrahim en Nehai kimdir; Selef-i Salihinden midir?
Cevap

İbrahim en -Nehai, hadis ravisidir. Meşhur hadis otoritelerinden İbn Maîn, Nesâî, Darekutnî, Iclî ve İbn Hibban tarafından “sika”, yani güvenilir olarak kabul edilen ünlü bir zattır.(İbn Hacer, Tehzib, I/126).

İbrahim en -Nehai, aynı zamanda Kufe’nin ünlü fakihlerindendir. İmam-ı Azama’ın hocası olan Hammad b. Ebî Süleyman’ın da fıkıh hocasıdır. Tabiin devrinde yaşamıştır.(bk. İbn Hacer, e.g.e, III/16; el-Fıkhu’l_İslamî, I/30).

Sayaç : 4283
Normal sitede gör