Şehid olan mümin kardeşlerimiz için sevinmeli miyiz? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Şehid olan mümin kardeşlerimiz için sevinmeli miyiz?

Sorunun Detayı
Şehid olan mümin kardeşlerimiz için sevinmeli miyiz?
Cevap

Bu dünya hayatında insanın kavuşabilecekleri en büyük nimetlerden birisi de şehadettir. Evet, şehadet bir nimettir. Çünkü bu dağdağalı ve kısacık bir dünya hayatına mukabil ebedi bir saadet diyarı olan cennete gideceklerdir. Bizler onların bu şehadetlerine değil üzülmek belki sevinmeliyiz.

Şehidlik, İslâm'da en büyük mertebedir. Şehidlerin Allah katında kadir ve kıymetleri pek yücedir. Âhirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehidlik olduğu belirtilmiştir. Bunun içindir ki, şehidlerin üzerlerinde bulunan kul hakkından başka bütün günah ve kusurları Allah tarafından afvedilmektedir.

Âyet-i Kerîme'de şehidlerle ilgili şöyle buyurulur:

"Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma! Doğrusu onlar Rableri katında diridirler ve cennet meyvelerinden rızıklandırılırlar. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği ihsandan (şehidlik rütbesinden) dolayı neş'eli haldedirler." (Âl-i İmrân, 3/169-170).

"Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyiniz. Belki onlar diridirler. Fakat siz anlamazsınız." (Bakara, 2/154).

Hadîs-i şerîflerde ise şöyle buyurulur:

"Cennete giren hiçbir kimse, dünyadaki her şeyin kendisinin olması karşılığında dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehid olan, kavuştuğu şehidlik rütbe ve nimetlerinden dolayı dünyaya dönüp on kere daha öldürülmeyi temenni eder..."(Tirmizi, Fedailü'l-Cihad, 25)

Böyle büyük ve ulvî makam ve yüce rütbeye her Müslüman kavuşmayı cânıgönülden arzu eder, bütün varlığıyla Allah'tan temenni ve niyazda bulunur. Ancak kalbinde küfür ve nifak bulunanlardır ki, böyle yüce bir nailiyete kavuşmak azim ve şevkinde bulunmazlar. Hadîs-i şerîf'te şöyle buyurulur:

"Kim canı gönülden şehid olmayı Allah'tan isterse, Allah o kimseyi, velev ki döşeğinde ölsün, şehidlerin derecelerine ulaştırır."(Müslim, İmara 154, 156, 157; Nesai, Cihad 36)

Allah'ın rahmetinin genişliği ne kadar büyük...

Sayaç : 1475
Normal sitede gör