Yedi (7) sayısının hikmeti nedir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Yedi (7) sayısının hikmeti nedir?

Sorunun Detayı
Yedi (7) sayısının hikmeti nedir?
Cevap

- Önce sorudaki bir iki sehiv konusunu belirtelim: Cennet 7 değil, 8 tabakadır. Kainat 7 değil, 6 günde yaratılmıştır.

- Yedi sayısının bir çok hikmeti olabilir. Ancak –kanaatimizce- en önemli bir hikmeti, onun Cenab- Hakkın 7 sıfat-ı subutiyesine işaret eden  bir sayı olmasıdır. Bilindiği üzere, Eşari’ye göre, Allah’ın ilim, kudret, kelam, sem’(işitme) Basar(görme), hayat, irade adlı 7  subûtî sıfatı vardır. Bu sıfatlar hem kâinat hem de insanlık âleminin nizam ve intizamına bakar.  Teşbihte hata olmasın, güneşin 7 renkli ışığı  her tarafta parladığı gibi, Şems-i Ezelînin (Ezelî Güneşin) de yedi sıfatı her tarafta parlayıp durmaktadır. 

- Yedi sayısının bu genel hikmeti yanında  daha bir çok özel spesifik/bulunduğu yere göre kendini gösteren hikmetleri vardır. Örneğin, Kur’an’ın başlangıç Suresi /Fatiha Suresinin ayet sayısı 7’dir. Başlamak kelimesinin kök harfleri olan “B-D-E”nin ebced değeri de 7’dir. Ayrıca Kur’an ezelden gelmiş ebede gidecek bir kitaptır. “E-B-D” harflerinin ebced değeri de 7’dir. Ve Kur’an miladî 7. asırda inmiştir.

Sayaç : 30320
Normal sitede gör