İki ayrı şehirde hem ikameti hem de işi olan kişinin seferilik durumu nasıldır? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

İki ayrı şehirde hem ikameti hem de işi olan kişinin seferilik durumu nasıldır?

Sorunun Detayı
İki ayrı şehirde hem ikameti hem de işi olan kişinin seferilik durumu nasıldır?
Cevap

Sizin aile ve çocuklarınızla yaşamaya niyet ettiğiniz yer (mesela Kayseri) vatan-ı asliniz olur. İş sebebiyle gidip geldiğiniz yer (mesela Mersin) eğer on beş günden az kalıyorsanız vatan-ı sükna olur. Bunda seferilik hükümleri geçerlidir. Eğer on beş günden fazla kalıyorsanız vatan-ı ikâmet olur. Bunda ise seferilik hükümleri geçerli olmaz.

Vatanın Seferiliğe Etkisi:

İslâm, yolcu olanlara ibadetlerde bir takım kolaylıklar getirmiştir. Dört rekatlı farz namâzların iki rek'at olarak kılınması, mestlere mesih süresinin üç güne çıkarması, ramazan oruç günü oruç tutulmayarak daha sonra kaza edilebilmesi gibi... İşte kişinin içinde doğup büyüdüğü veya halen yaşamakta olduğu yerle yolculuk sırasında kaldığı yerler de birer vatan parçasıdır. Buna göre vatan üçe ayrılmıştır:

a) Aslî Vatan (vatan-ı aslî): Bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği ya da içinde barınmayı kasd edip, başka yeri vatan edinmek istemediği yere "aslî vatan" denir.

b) İkâmet Vatanı (vatan-ı ikâmet): Bir kimsenin doğduğu, evlendiği ve yerleşmeye karar verdiği yerden ayrılıp, yalnız içinde on beş günden fazla kalmak istediği yere "ikâmet vatanı" denir. Bu yer aslî vatana sefer mesafesi uzakta olmalıdır.

c) "Süknâ Vâtanı (vatan-ı süknâ / vatan-ı sefer): Bir yolcunun, kendisinde on beş günden az oturmak istediği yer de "süknâ vatanı" adını alır. Bu sonuncuya itibar edilmez. Bununla ne aslî ve ne de ikâmet vatanı değişmiş olmaz.

Seferilik konusunda bu vatanlar kendi misli ile veya üstü ile bozulur, aşağısı ile bozulmaz. Meselâ, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç edip yerleşen kimsenin artık aslî vatanı Türkiye'de oturduğu yer olur. Yine mesela; Kars'ın bir köyündeki mülkünü satarak İstanbul'a yerleşen bir ailenin aslî vatanı İstanbul olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

SEFERİLİK

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 5994
Normal sitede gör