Sayra ismi Kur'an?da geçiyor mu, anlamı nedir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Sayra ismi Kur'an?da geçiyor mu, anlamı nedir?

Sorunun Detayı
Sayra ismi Kur'an?da geçiyor mu, anlamı nedir?
Cevap

Yazım tekniği açısından “SAYRA” kelimesinin ilk harfi Arapça’da "Sad"dır. “SEYRA” kelimesinin ilk harfi ise "Sin"dir. Bu açıdan bakıldığında sizin yazdığınıza göre “SAYRA” kelimesi Kur’an’da yoktur.  Aslı “SAYR”dir, nasb/üstün alması halinde “SAYRA” olarak yazılır ve okunur. Olmak, meydana gelmek, dönüşmek gibi değişik manaları yanında, insanların başında toplandığı su pınarı, anlamına da gelir.

“SEYRA” kelimesi ise,  Kur’an’da yalnız bir yerde (Tur, 52/10) vardır. Kelimenin aslı “SEYR” olup, Türkçe’deki “seyr-u sefer -seyir halinde...” gibi sözcüklerde kullanıldığı gibi, yürüyüş/yürümek anlamındadır. Ayette nasb/üstün alameti olarak sonuna elif gelmiş “Seyra” olmuştur.

Sayaç : 14532
Normal sitede gör