Haram işlenen davetlere (içkili düğün gibi) gitmek caiz midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Haram işlenen davetlere (içkili düğün gibi) gitmek caiz midir?

Sorunun Detayı
Haram işlenen davetlere (içkili düğün gibi) gitmek caiz midir?
Cevap

Düğün yemeği için vaki olan davete icabet eden kimse, içki içmek gibi günah işlendiğini görürse, şayet oturduğu sofrada içilirse veya âlim ve salih kimse olduğundan dolayı Müslüman halk için örnek olursa, orada kalması günahtır.

Sofrasında olmazsa ve Müslümanlar için örnek sayılmıyorsa, orada kalmasında beis yoktur (1).

Şafiî mezhebinde orada gayrimeşru hareket olursa, mutlak surette herkes için haram olup orada kalmak caiz değildir (2).

Düğün yemeğinde gayrimeşru hareket olmazsa, davete icabet etmek Hanefi mezhebine göre sünnet (3); Şafiî'ye göre mazeret olmazsa vaciptir (4).

Dipnotlar: 

1. al-Fetavâ al-Hindiye, V/343.
2. İânetü'l-Tâlibîn, 3/361.
3. al-Fetâvâ al-Hindiye, V/343.
4. İ'ânetü'l-Tâlibîn, III/358.

(bk. Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, II/242)

Sayaç : 15684
Normal sitede gör