Erken kalkmanın fayda ve faziletlerini anlatır mısınız? Bu konuyla ilgili hadisi şerifler nelerdir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Erken kalkmanın fayda ve faziletlerini anlatır mısınız? Bu konuyla ilgili hadisi şerifler nelerdir?

Sorunun Detayı
Erken kalkmanın fayda ve faziletlerini anlatır mısınız? Bu konuyla ilgili hadisi şerifler nelerdir?
Cevap

Güneşin doğuşundan, yaklaşık kırk beş dakika geçinceye kadar geçen zamanda uyumak iyi değildir. Aslolan erken yatıp erken kalkmaktır.

Sabah namazını kıldıktan sonra uyumamak, Kur'ân, hadis tefsir, ilmihal okuduktan sonra işbaşı yapmak lazımdır. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

"Sabahın erken saatlerinde bereket ve başarı vardır."

Henüz sabah namazının vakti girmeden, yani seherde kalkmaya çalışmalıdır. Seher vakti kalkmak berekettir. Hele sabah namazının vakti girdikten sonra, güneş doğana kadar uyumak rızk yönünden de zararlıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"“Sabah namazından sonra uyumak rızka manidir.” (Beyhakî, el-âdâb, 1/276; Şarani, Levakıh-u'l-Envar, s. 295)

Son zamanlarda gittikçe artan bereketsizliğin ve başarısızlığın hikmeti, bu hadis-i şerifin ışığında aranıp bulunmalıdır.

Maalesef televizyon, "erken uyumanın düşmanı" olarak insanın karşısına dikilmiştir. Bu şedit düşmanı alt edip, mümkün mertebe erken yatıp, teheccüd namazına kalkmak, daha sonra güneş doğmadan önce sabah namazına dinç olarak uyanmak ve ondan sonra yatmayıp çalışmaya başlamak lazımdır. Zinde, dinç, çalışkan oluşlarına hepimizin şahit olduğu dedelerimiz ve ninelerimiz böyle yaparlardı. Bu güzel âdet yok olunca, sağlık da, bereket de, huzur da yok oldu...

Sayaç : 12258
Normal sitede gör