Peygamberimizin "Öyle bir zaman gelecek ki, camiler dolup taşacak, doğru namaz kılan, imanı olan az olacak." dediğini duydum. Sizce bu zaman geldi mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Peygamberimizin "Öyle bir zaman gelecek ki, camiler dolup taşacak, doğru namaz kılan, imanı olan az olacak." dediğini duydum. Sizce bu zaman geldi mi?

Sorunun Detayı
Peygamberimizin "Öyle bir zaman gelecek ki, camiler dolup taşacak, doğru namaz kılan, imanı olan az olacak." dediğini duydum. Sizce bu zaman geldi mi?
Cevap

Bu gibi rivayetler ikaz amaçlıdır. Herkes ferdi olarak bundan ders alıp kendi namazını düzeltmeye çalışmalıdır. Yoksa camiye giden başka cemaat hakkında suizanda bulunup, namazlarını doğru kılmadıklarını düşünmek doğru olmaz.

Ahir zaman fitnesi uzun bir süreyi kapsamaktadır. Biz de şu anda bu sürecin bir bölümünü yaşamaktayız. Bizden önce de bir kısmı yaşanmış, kıyamet acele edip gelmezse bizden sonra da bu süreç devam eder. Olayların bir kısmı, bizden önce, bir kısmı bizim zamanımızda bir kısmı da bizden sonra yaşanacaktır.

Yazıdaki ifadeler bazı hadis manalarından iktipas edilmiştir. O hadislerin bir kısmının manası müteşabihtir, tevile muhtaçtır. Özellikle “İnsanlar camileri doldurur, içlerinde (hakiki) tek mü'min yoktur.” (İbn Ebi Şeybe 6/163; Deylemi, hno: 3447) ifadesini şimdiki zamana hamletmek isabetli değildir. Çünkü, hadislerde ahir zamanda gelecek güzel müminlerden de söz edilmektedir.

Bediüzzaman Hazretleri gibi alimlerin, eşsiz bir şekilde tahkîkî iman dersini verdiği bir çağda yaşıyoruz. Allah bilir, bunlar daha sonraki zamanlarda yaşanacaktır. Bir de bütün camiler değil de bazı zamanlarda bazı camilerde böyle insanların bir araya gelebileceğine bir işarettir.

Hülasa,

“Ümmetimin fesadı zamanında benim yoluma sımsıkı sarılan yüz şehir sevabını kazanır.” (İbni Adiy, el-Kâmil fi’d-Duafâ, II/739; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, I/41)

mealindeki hadis rivayeti gereğince, bazen yüz şehit sevabını kazanma fırsatı olan bir çağda yaşıyoruz. Bu fitne karanlıkları içinde şevkimizi kamçılayan o kadar güzel nurlar var ki...

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 13527
Normal sitede gör