İnsan vucuduna zarar veren her şey haramdır, sözü, bir hadis mi, yoksa ayet midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

İnsan vucuduna zarar veren her şey haramdır, sözü, bir hadis mi, yoksa ayet midir?

Sorunun Detayı
İnsan vucuduna zarar veren her şey haramdır, sözü, bir hadis mi, yoksa ayet midir?
Cevap

- Alimler genellikle, “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”(Bakara, 2/195) ve "Kendi kendinizi öldürmeyin." (Nisâ, 4/29 ) mealindeki ayetlerden “İnsanın kendi vucuduna zarar vermesinin haram olduğu” hükmünü çıkarırlar.

- İbn Hazm’in rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurulmuştur: “Allah her şeyde/her konuda ihsanı/iyi davranmayı emretmiştir. Kim kendine veya başkasına zarar verirse, iyi davranmamış  ve Allah’ın ihsanla ilgili emrine aykırı hareket etmiş olur.” (Müntedeyatu mevkii’l-Ezher)

- Diğer bir hadiste “Kişi ne kendi nefsine, ne de başkasına zarar veremez.”(İbn Mace, Ahkam, 17) denilmektedir. Buna göre "zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. (Mecelle md. l9)

Kişinin kendine ve başkasına zarar vermesi câiz olmadığı gibi, kendisine zarar verene zararla mukabelede bulunması da câiz değildir. Hâkime başvurulup zarar tazmin ettirilir.

Sayaç : 36427
Normal sitede gör