Haç takmak caiz midir? Müslüman bir gencin haç takması konusunda bilgi verir misiniz? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Haç takmak caiz midir? Müslüman bir gencin haç takması konusunda bilgi verir misiniz?

Sorunun Detayı
Haç takmak caiz midir? Müslüman bir gencin haç takması konusunda bilgi verir misiniz?
Cevap

İman ve küfür kalbe ait sıfatlardır. Bazen imana veya küfre delalet ve işaret eden bazı fillerden ve davranışlardan dolayı insanlar vasıflandırılabiliyor. Mesela, bele takılan ve namaz kılarken rükâa gitmeye engel olan “zünnar” dediğimiz kemere benzer bir takıyı, eskiden sırf imana zıtlıktan dolayı ehl-i küfür takıyorlardı. İşte böyle bir takıyı takan bir insana doğal olarak “kâfir” denilirmiş. Bunu takanın kalbine bakma imkânı olmadığından mü’min bile olsa “kâfir” damgasını yemekteydi.

Haç da Hristiyanlara ait bir semboldür. Bu bakımdan haç takan bir insan "Ben Müslümanım" diyorsa, bu insan kâfir olmasa da yaptığı şey doğru değildir. İslam'ın benimsemediği bir fiil yapmış olur. Ayrıca insanların onlar hakkında suizan beslemelerine neden olur.

Bu nedenlerden dolayı bir Müslümanın haç takması caiz değildir.

Sayaç : 11661
Normal sitede gör