Hz. Hasan (ra)'ın çocuklarının isimleri nelerdir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Hz. Hasan (ra)'ın çocuklarının isimleri nelerdir?

Sorunun Detayı
Hz. Hasan (ra)'ın çocuklarının isimleri nelerdir?
Cevap

Hz. Hasan (ra)’ın muhtelif annelerden Hasan, Zeyd, Ömer, Ebu Bekir, Abdurrahman, Talha, Kasım ve Ubeydullah adında sekiz erkek çocuğu olduğuna dair rivayetler vardır.

Ayrıca Hz. Hasan (ra)’ın muhtelif annelerden dünyaya gelmiş ve bize isimleri ulaşmamış bir veya yedi tane de kız çocuğu olduğu da söylenir. (bk. Zirikli, II. 215;  İslam mezhepleri ve şiilik, tercüme, Abdülbaki Gülpınarlı, s, 367 E.Y. Şamil İslam Ansiklopedisi, mad. Hasan b. Ali b. Ebü Talib Ş.Y. İslam Ansiklopedisi, Leyden tabı mad. Hasan, M.E.B.Y.)

Sayaç : 10861
Normal sitede gör