Külli akıl nedir, nasıl anlaşılmalıdır? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Külli akıl nedir, nasıl anlaşılmalıdır?

Sorunun Detayı
Külli akıl nedir, nasıl anlaşılmalıdır?
Cevap

İnsanın şehevi, gadabi ve akli kuvveleri yaratılış bakımından serbest bırakılmış, sınırlandırılmamıştır. Bunun da sebebi insanın cüzi iradesiyle terakkisini temin etmektir. Bu yüzden muamelelerde zulümler, haksızlıklar, tecavüzler olabilmektedir. Bunları önlemede adaletli olmak gerekir.

Fakat her ferdin aklı adaleti tamamen idrak etmekten acizdir. Bu yüzden külli bir akla ihtiyaç vardır ki, fertler o külli akıldan istifade etsinler. Öyle bir külli akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun da ancak Allah tarafından vaz’ edilmiştir.

O halde insanın şehvet, gazap ve akıl kuvvelerini aşırılıklardan koruyacak, toplumu zulümlerden, tecavüzlerden muhafaza edecek olan kanunların (külli akıl) bulunduğu kitap Kur’an’dır.

Sayaç : 5167
Normal sitede gör