Müslüman olmayanların, gayri müslimin gıybeti yapılabilir mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Müslüman olmayanların, gayri müslimin gıybeti yapılabilir mi?

Sorunun Detayı
Müslüman olmayanların, gayri müslimin gıybeti yapılabilir mi?
Cevap

Müslüman'ın gıybetini yapmak haramdır; bu kesindir. Ancak, Müslüman olmayana gelince durum ikiye ayrılır:

1. Harp hâlinde olduğumuz gayri müslim.

2. Sulh hâlinde olduğumuz gayri müslim. (Şu andaki Hristiyan ve Yahûdiler gibi.)

Harp hâlinde iken kâfirlerin gıybetini yapmak haram değildir. Onların kötülenmesi, harbin lehimize gelişmesi için gereklidir. Bunda günah söz konusu olmaz.

Ancak, sulh hâlinde olduğumuz bugünkü gayri müslimlerin durumu aynı değildir. Onların gıybetini yapmak (şahısları ile sıfatlarını ayırmak suretiyle) ancak câiz olur. Yâni, Allah’ın yarattığı mükemmel bir varlık olarak değil de bu mükemmel varlığa ilâve ettikleri küfürlerinin gıybetini yapmak, küfürden ürkmeyi netice verecek mânada gıybetlerini yapmak câizdir.

Demek ki şahısların değil, sıfatlarının gıybetini yapmak câiz olur. Maksat, şahıslarının gıybeti olmayıp, inançlarındaki ve yaşayışlarındaki yanlışlıklarının kötülüğünü anlatmak olduğundan, bir sakınca bulunmadığını, Gazalî’nin fetvalarından öğrenmekteyiz.

Müslümanların içinde bulunan azınlıklara gelince; bunların bütün durumları Müslümanlar gibi İslâm'ın teminatı altındadır. Yüce İslâm’ın adâleti, himayesine aldığı bu zımmîlerin gıybetini câiz görmez; verdiği teminatın zedelenmesine müsaade etmez. Müslümanların bu konulara dikkat etmesi gerekir.

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 8095
Normal sitede gör