Peygamberimiz kızı Hz. Fatma'nın bilezik taktığını görünce, kızım insanların cehennemden bir halka taşıyor demelerini mi arzu ediyorsun, demesinin hikmeti nedir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Peygamberimiz kızı Hz. Fatma'nın bilezik taktığını görünce, kızım insanların cehennemden bir halka taşıyor demelerini mi arzu ediyorsun, demesinin hikmeti nedir?

Sorunun Detayı
Peygamberimiz kızı Hz. Fatma'nın bilezik taktığını görünce, kızım insanların cehennemden bir halka taşıyor demelerini mi arzu ediyorsun, demesinin hikmeti nedir?
Cevap

Kadınlar için Altın yüzük veya bilezik kullanmak mutlak olarak helaldir. Çünkü Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur. “Altın ve ipek ümmetimin dişileri için helal, erkeklerine haramdır. (Nasbu'r-Raye, IV, 222-225.)


Sevban (ra) anlatıyor: “Resulullah aleyhisselatu vesselamın yanına Fatıma bintu Hübeyre, elinde altından bilezikler (Feth) olduğu halde gelmişti. Hz. Peygamber (asm) kadının ellerine vurmaya başladı. Fatıma da hemen oradan sıvışıp Resulullahın kerimeleri Fatımatuz Zehra (radıyallahu anha)’nın yanına girdi. Ona Resulullah (asm)’ın kendisine olan davranışını anlattı. Bunun üzerine Hz. Fatıma (radıyallahu anha) boynundaki altın zincri çıkarıp: Bunu bana Hasan’ın babası Hz. Ali (ra) hediye etti, dedi. Zincir daha elinde iken Resulullah (asm) yanlarına girdi ve şöyle dedi:


“Ey Fatıma! Halkın: “Resulullah’ın kızının elinde ateşten bir zincir var! demesi seni memnun eder mi? dedi ve böyle diyerek oturmadan geri dönüp gitti. Bunun üzerine Fatıma (radıyallahu anha) zinciri çarşıya gönderip sattırdı, parasıyla bir köle satın alıp onu azad etti.


Bu olanlar Resulullah’a (asm) anlatılınca: “Fatıma’yı ateşten kurtaran Allah’a hamd olsun! buyurdular.”(Nesai, Zinet 39)


Açıklama:


Resulullah (asm)’ın Fatıma bintu Hübeyre’nin eline vurması onu bundan sakındırmaya yöneliktir.

Hadisin manası bu olmakla beraber, İslam’ın altın süsler hususundaki hükmü bu değildir. Bu ve buna benzer, kadınlara altını haram kılan hadislerin mensuh olduğu kabul edilmiştir. Nevevi, bu hususta icma olduğunu söyler. Altın ve ipeğin kadınlara helal olduğunu bildiren rivayet cevabın başında mealini verdiğimiz şu hadistir: "Şu iki madde (altın ve ipek) ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlarına helaldir.”


Bu mesele üzerine gelen rivayetleri İbnu Şahin şöyle açıklamıştır: “İslamın başlangıcında erkekler de altın yüzükler takarlar (ipekleri giyerlerdi.) Sonra bunlar hakkında umumi bir yasak geldi, kadını da erkeği de içine alan bir yasaklama. Daha sonra Resulullah (aleyhisselatu vesselam) erkekleri hariç kılarak, kadınlar hakkında mübah hükmünü getirdi. Böylece kadınlar üzerindeki yasak hükmü, haklarında ibaheye dönüştü ve ibahe, yasağı neshetti. Nevevi, Müslim Şerhinde bu hususta müslümanların icma ettiğini kaydeder. (Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, 7/477)


Bu rivayete göre erkeklerin, kadınların eline dokunmanın caiz olacağı iddiasına gelince:


- İbn Kattan, İbn Kayyım gibi alimlere göre, bu hadis munkatıdır/zayıftır(bk. Haşiyet İbn el-Kayyim ala Süneni Ebi Davud, 11/201-şamile;  Avnu’l-Mabud, 9/281-şamile ).

- Hadiste Hz. Peygamberin (a.s.m)  kadının eline –onu azarlamak için- vurduğu belirtilmiş, ancak ne ile vurduğu bildirilmemiştir. Elinde başka bir şeyle vurması da muhtemeldir. Ayrıca, elinin tenine değil, ellerinin üzerine kadar uzanan elbisesinin üzerinden eline vurması da mümkündür. Özellikle bileziklerden ötürü bunu yaptığına göre, bileziklerin takıldığı bileklerinin üzerine vurması çok kuvvetli bir ihtimaldir. Kadınların elbisesinin kollarının oraya kadar uzandığında şüphe yoktur.

- Bununla beraber, azarlamak için  elle elin üzerine vurma olayı, normal şartlarda ele dokunma anlamını çok gerilere iter. Kaldı ki, bunu istisnaî bir durum olarak değerlendirmekte de hiçbir sakınca olmamalıdır.

Sayaç : 5977
Normal sitede gör