İmam Zehebi'nin Muhtasar el Uluvv kitabı güvenilir bir kitap mıdır? Ehl-i Sünnete uygun olduğu söylenebilir mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

İmam Zehebi'nin Muhtasar el Uluvv kitabı güvenilir bir kitap mıdır? Ehl-i Sünnete uygun olduğu söylenebilir mi?

Sorunun Detayı
İmam Zehebi'nin Muhtasar el Uluvv kitabı güvenilir bir kitap mıdır? Ehl-i Sünnete uygun olduğu söylenebilir mi?
Cevap

Zehebî’nin ilgili kitabının ismi: “el-Uluvv li’l-Aliyyi’l-Azîm”dır.

Bunu kısaltan, bazı hadislerini -uygun bulmadığı için- hazfeden ve adını “Muhtsaru’l-Uluvv lil Aliyyi’l-Ğaffar” olarak koyan zat ise, Nasıruddin el-Elbanî’dir. Bu şahıs, aşırı vahhabbilikle ve ehl-i sünnete aykırı bazı düşünceleriyle tanınmıştır.

Bu açıdan bakıldığında bu kitap bu haliyle “ehl-i sünnet” kitabı değildir, denilebilir.

Sayaç : 3951
Normal sitede gör